Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

42. (32.30.45) Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 20 078 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den (1336/2006), för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och andra utvecklingsprojekt för företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2017. Under momentet finns ingen bevillningsfullmakt för att bevilja nya understöd.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
           
Förbindelser som ingåtts före 2017 20 078 8 171 1 178 678 30 105
Utgifter sammanlagt 20 078 8 171 1 178 678 30 105

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015) -8 040
Effekter av fullmaktsökningarna av engångsnatur på betalningsanslaget -200
Justeringar av betalningsanslaget 2 400
Sparåtgärder -5 400
Utbetalningar för internationalisering av och exportfrämjande åtgärder i små och medelstora företag 1 000
Ökning av anslaget för uppfinningsverksamhet 100
Sammanlagt -10 140

2017 budget 20 078 000
2016 budget 30 218 000
2015 bokslut 24 427 544