Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

52. Lönegaranti (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem

3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Förklaring:Genom systemet med lönegaranti kan utbetalningen av de fordringar som de anställda har i anslutning till anställningsförhållandet tryggas vid arbetsgivarens konkurs eller vid annan betalningsoförmåga. Som lönegaranti kan sådana fordringar betalas som följer av ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att betala arbetstagaren.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Lönegaranti 31 865 000
Återbetalning av fordringar som återkrävts och räntor på dem 25 000
Myndighetsavgifter, rättegångskostnader och konkurskostnader 110 000
Sammanlagt 32 000 000

De inkomster på 31 865 000 euro som motsvarar utgifterna för lönegarantierna har antecknats under moment 12.32.31.

De uppskattade räntorna på 1 000 000 euro på återbäringen av lönegaranti har budgeterats under moment 12.32.99.

Jämförelsetal för lönegarantin

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro) 27 381 43 000 32 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro) 7 107 6 900 6 900
Antalet arbetstagare som fått betalning enligt lönegarantin 6 763 9 600 7 000
Antalet arbetsgivare som fått lönegarantibeslut - 2 600 2 000
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar) - 65 65
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%) - 65 65

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av antalet konkurser -11 000
Sammanlagt -11 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 32 000 000
2016 budget 43 000 000
2015 bokslut 27 501 431