Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2018 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
            02. Kansallisarkiston toimintamenot
            20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot
            66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)PDF-versio

Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu kansainvälisten jäsenmaksujen arvioitua pienemmästä määrärahatarpeesta.


2018 II lisätalousarvio-1 500 000
2018 talousarvio19 845 000
2017 tilinpäätös19 317 316
2016 tilinpäätös17 780 798