Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 507 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt för fullgörande av förpliktelser gentemot dem

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nordiskt samarbete på området för kärnsäkerhet 350 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1 340 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet 797 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete 400 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan 44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA), andel av pensionsavgifterna och kostnaderna för det nya huvudkontoret 2 829 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO) 2 000 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 120 000
Inspektioner av kärnkraftverk 226 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD 401 000
Sammanlagt 8 507 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Återföring av en besparing av engångsnatur 500
Sammanlagt 500

2017 budget 8 507 000
2016 budget 8 007 000
2015 bokslut 9 507 000