Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Rakennerahastot
        Viranomaisradioverkko
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        Liikenneturvallisuus ja poliisitoimi
        Sotilaallinen kriisinhallinta
        Sotilaallinen maanpuolustus
        Ahvenanmaa
        Maksut EU:lle
        Palkkapolitiikka
        Kulttuurikausi Ranskassa
        Puuntuotannon kestävyyden turvaaminen
        Infrastruktuurihankkeet
        Yrityspolitiikka
        Kansaneläkelaitoksen sähköinen asiakastietoarkisto
        Influenssapandemiaan varautuminen
        Sosiaaliturvan uudistamiskomitea
        Ympäristö
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Statsbudgeten 2017

Sosiaaliturvan uudistamiskomitea

Valtioneuvoston vuosiksi 2007—2009 asettaman sosiaaliturvan uudistamiskomitean menojen kattamiseksi vuonna 2007 ehdotetaan 100 000 euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenoihin.