Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              78. Vissa trafikledsprojekt

Statsbudgeten 2017

41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget kan användas för betalning av statsunderstöd till verksamhets- och investeringsutgifter för de flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät.

Förklaring:För att understödet ska beviljas till annat än flygtrafikkontrolltjänster samt skydds- och bevakningsverksamhet förutsätts det dessutom att en anmälan om statligt stöd lämnas till Europeiska kommissionen och att kommissionen godkänner stödet på basis av riktlinjerna om statligt stöd till flygplatser och flygbolag (EUT 2014/C/99/03). Maximibeloppet för bidraget samt stödkriterierna beror således på kommissionens godkännande.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -150
Sammanlagt -150

2017 budget 1 000 000
2016 budget 1 150 000
2015 bokslut 2 340 000