Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              (42.) Vissa ersättningar
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

27. Understödjande av politisk verksamhetPDF-versio

50. Understödjande av partiverksamhet(fast anslag)

Under momentet beviljas 12 988 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 9 § partilagen (10/1969) samt 1 § förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är 11 747 965 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet, varav 8 % är avsett för kvinnornas politiska verksamhet samt likaså 8 % för verksamheten vid partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovan nämnda understöd. Vidare får 59 035 euro av anslaget användas i understöd till Ålands landskapsstyrelse för understödjande av politisk verksamhet i landskapet Åland samt 1 181 000 euro som en utgift av engångsnatur för kostnader för kommunalvalet år 2004 i enlighet med de författringar som nämns ovan.

Förklaring:Avsikten är att politikprogrammet för medborgarinflytande skall finansieras med anslaget.


2004 budget 12 988 000
2003 budget 11 807 000
2002 bokslut 11 807 000

52. Ökande av medborgaraktiviteten inför valet av Finlands representanter i Europaparlamentet (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 900 000 euro.

Anslaget får för främjande av informationsverksamheten inför valet av Finlands representanter i Europaparlamentet användas till betalning av understöd för partiers verksamhet i enlighet med utdelnings- och fördelningsprinciperna i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973).

Förklaring:Avsikten är att politikprogrammet för medborgarinflytande skall finansieras med anslaget.


2004 budget 1 900 000