Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete
              51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete
              52. Vissa understöd
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas19 523 000 euro.

Anslaget får användas till

1) stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete

2) betalning av utgifter och understöd för genomförandet av projektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti.

Förklaring: För stödjande av uppsökande ungdomsarbete anvisas det 7 127 000 euro under moment 29.91.50.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Stöd till verkstadsverksamhet13 500 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete4 523 000
Genomförande av spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti1 500 000
Sammanlagt19 523 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kompetens och utbildning: Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti-500
Utvecklande av verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet4 500
Nivåförändring-4 150
Sammanlagt-150

2017 budget19 523 000
2016 budget19 673 000
2015 bokslut21 000 000