Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta 3 155 000 000 euro.

Förklaring:Accisen grundar sig på lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996).

Trafikbränslen ger upphov till tre fjärdedelar av energiskatteintäkterna. Konsumtionen av motorbensin beräknas minska med 1 % från föregående år och konsumtionen av dieselolja beräknas ligga på samma nivå som året innan. Elkonsumtionen förutspås också ligga kvar på samma nivå som året innan. Vid skatteprognosen utnyttjas arbets- och näringsministeriets prognos om energiförbrukningen.


2010 budget 3 155 000 000
2009 I tilläggsb. -47 000 000
2009 budget 3 238 000 000
2008 bokslut 3 191 728 053