Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 200 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Studielånskompensation 11 000 000
Betalningar för borgensförbindelse 17 000 000
Avgiftsbefrielser 6 000 000
Kontoavskrivningar 6 000 000
Räntebidrag 200 000
Sammanlagt 40 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av utgifter för borgensförbindelse -3 000
Strukturell ändring av studiestödet (L1243/2013) 10 000
Ökning av antalet avgiftsbefrielser 2 000
Sammanlagt 9 000

2017 budget 40 200 000
2016 budget 31 200 000
2015 bokslut 26 885 800