Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 27 125 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag

3) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt för kommunernas sammanslagningsutredningar.

Förklaring:Kommunerna betalas sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 42 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) och sådan ersättning för minskning av statsandelar till följd av sammanslagningen som avses i 44 § i den lagen. Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen. Genom ersättningen för minskning av statsandelar strävar man däremot efter att kompensera kommunerna för de statsandelar de förlorar vid sammanslagningen, så det är inte fråga om ett extra stöd till kommunerna, utan motsvarande summa kommer staten till godo i form av minskade statsandelar.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Sammanslagningsunderstöd  
— kommunsammanslagningar 2017, 2 st. 2 400
— kommunsammanslagningar 2016, 4 st. 3 900
— kommunsammanslagningar 2015, 3 st. 3 174
Sammanlagt, 9 st. 9 474
Kompensation för förlorade statsandelar  
— sammanslagningarna 2017 1 051
— sammanslagningarna 2016 -
— sammanslagningarna 2015 839
— sammanslagningarna 2014 -
— sammanslagningarna 2013 15 361
Sammanlagt 17 251
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst) 400
Totalt 27 125
  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
       
Kommunsammanslagningar 3 4 2
Minskning av antalet kommuner 3 4 2
Anslag, mn € 34,2 25,6 27,1
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn € 5,7 5,2 3,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kompensation för ändrade statsandelar 1 051
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen -600
Ändring av sammanslagningsunderstödet 1 100
Sammanlagt 1 551

2017 budget 27 125 000
2016 budget 25 574 000
2015 bokslut 34 164 743