Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

22. Utveckling av och stöd till landskapen och förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för beredningen och verkställigheten av landskapsreformen, till behovsprövade statsunderstöd och till utveckling av förvaltnings- och servicestrukturerna och tillhörande projekt

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst nio årsverken för genomförande av landskapsreformen och för andra styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen; dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring:Med anslaget utförs arbete för att utveckla dels de nya landskap som bereds i enlighet med regeringsprogrammet, dels förvaltnings- och servicestrukturerna. Anslaget får även användas för projekt för att reformera förvaltningen och ekonomin när det gäller de uppgifter som kvarstår hos kommunerna.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Beredning av inrättande av servicecenter 4 000
Inledande beredning av inrättandet av de nya landskapen 1 800
Behovet av anslag för temporära beredningsorgan 8 000
Förändringsstöds- och utvecklingsprojekt 400
Kommunikation och fältarbete i områdena 100
Sammanlagt 14 300

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behovet av anslag för temporära beredningsorgan 8 000
Beredning av inrättande av servicecenter 4 000
Förändringsstöds- och utvecklingsprojekt 100
Inledande beredning av inrättandet av de nya landskapen 1 400
Sammanlagt 13 500

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 14 300 000
2016 budget 800 000
2015 bokslut 600 000