Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Statsbudgeten 2017

51. (12.28.63) Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 47 259 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina heidän vastuulleen kuuluvien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.


2008 talousarvio 47 259 000
2007 talousarvio 33 200 000
2006 tilinpäätös 21 692 501