Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              12. Kompetensutveckling
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013).

Förklaring:Av anslaget kan ersättning betalas till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen för sådan utbildning som de ordnar för sina anställda. Av anslaget kan ersättning dessutom betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden till det belopp som fonden har betalat till arbetsgivarna i utbildningsersättning. Ordnandet av utbildning och det ekonomiska incitament som är kopplat till det är en del av förverkligandet av den verksamhetsmodell för kompetensutveckling som avses i ramavtalet för arbetsmarknaden och som arbetsmarknadens centralorganisationer kommit överens om.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det utbetalade beloppet av ersättningar 2015 och 2016 och arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning av ersättningar som ska betalas ut 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättningar till ämbetsverk och inrättningar för utbildningar utbildningslösningen i ramavtalet 4 000
Sammanlagt 4 000

2017 budget 15 000 000
2016 budget 11 000 000
2015 bokslut 8 000 000