Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 352 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken

5) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

6) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.

Förklaring:Verksamheten för de servicepunkter som testats inom projektet för den gemensamma kundservicen inom den offentliga förvaltningen har fortsatt 2016. Reformen av de IKT-system som är avsedda för den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice genomförs 2016—2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansieringen av projektet Kundservice 2014 upphör -328
Pilotprojekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice 58
Sammanlagt -270

2017 budget 352 000
2016 budget 622 000
2015 bokslut 1 782 000