Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 106 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 1 012
Valtori (överföring till moment 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 och 35.01.29) -2 038
Sammanlagt -1 026

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 106 000 000
2016 budget 107 026 000
2015 bokslut 98 657 325