Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

(21.) Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inkomstbeskattning i realtid av personkunder, 1. fasen (överföring till moment 28.10.01) -462
Nivåförändring -465
Sammanlagt -927

2016 II tilläggsb. -810 000
2016 budget 927 000
2015 bokslut