Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2017

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.

Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringstrupperna.


2017 budget 10 000
2016 budget 10 000
2015 bokslut -134 671