Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2017

19. Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 600 000 euro.

Fullmakt

År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk51-plan ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring:Anslaget grundar sig på den i budgeten för 2015 godkända beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk 51-plan.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m. 2017
       
Beställningsfullmakt för modifiering av Hawk Mk 51-plan 4 600 4 600 9 200
Fullmakt sammanlagt 4 600 4 600 9 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i fullmaktens andel per år 2 600
Sammanlagt 2 600

2017 budget 4 600 000
2016 budget 2 000 000
2015 bokslut 4 000 000