Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2017

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 364 098 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 338
Nivåförändring -3 609
Sammanlagt -3 271

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 364 098 000
2016 budget 367 369 000
2015 bokslut 310 740 901