Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 595 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Nödcentralsverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Utvecklandet av det nya informationssystemet för nödcentralen och förberedelserna för att ta systemet i bruk fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av mars 2017.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
       
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, fullmakt      
Förbindelser som ingåtts före 2017 1 954 - 1 954
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II)      
Förbindelser som ingåtts före 2017 5 978 1 022 7 000
Utgifter sammanlagt 7 932 1 022 8 954
Nödcentralsverket 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktion      
Antal anmälningar, st., varav 3 688 000 3 750 000 3 750 000
— antal nödsamtal, st. 2 780 000 2 750 000 2 750 000
— antal förmedlade uppdrag, st. 1 733 000 1 760 000 1 760 000
Insatser      
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro 56 699 64 629 59 527
Årsverken 597 613 541
Funktionell effektivitet      
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) 8 000 8 200 8 700
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst 9,0 10,7 9,4
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst 13,3 15,4 13,6
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) - 3,4 -
       
Mänskliga resurser      
Antal anställda 615 585 541
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,25 3,28 3,32
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 18,6 18 17

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 654 55 445 52 295
Bruttoinkomster 2 877 2 650 2 700
Nettoutgifter 53 777 52 795 49 595
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 526    
— överförts till följande år 16 503    

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 767 3 000 2 700
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 089 2 110 1 301
— andel av samkostnaderna 851 820 1 319
Kostnader sammanlagt 1 940 2 930 2 620
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 827 70 80
Kostnadsmotsvarighet, % 143 102 103

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Datasystemet Erica (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -3 500
Datasystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 310
Tryggande av nödcentralsverksamheten 2 000
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -372
Löneglidningsbesparing -69
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -242
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -58
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -473
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -271
Temporär sänkning av StPL-avgiften -365
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt -3 200

2017 budget 49 595 000
2016 II tilläggsb. -365 000
2016 budget 52 795 000
2015 bokslut 56 754 000