Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 225 000 euro.

Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram.

Dispositionsplan (euro)

   
Finlands Sjöräddningssällskap 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 10 000
Sammanlagt 225 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 10
Sammanlagt 10

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.


2017 budget 225 000
2016 budget 215 000
2015 bokslut 248 000