Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 517 000 euro.

Anslaget får användas för

1) åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen

2) utvecklande av digitaliseringen

3) övergripande arkitekturarbete

4) utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning

5) utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nätavgifter (S-TUVE) 7 100 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde 1 417 000
Sammanlagt 8 517 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning i informationsförvaltningskostnader -400
Sammanlagt -400

2017 budget 8 517 000
2016 budget 8 917 000
2015 bokslut 8 917 000