Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2017

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansinvesteringar som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Förklaring:Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Anslaget används till placeringar i exempelvis internationella utvecklingsbanker eller fonder som förvaltas av andra utvecklingsaktörer och som stöder den privata sektorn.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 24.30.88 -10 000
Nivåförändring -100 000
Sammanlagt -110 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 30 000 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 140 000 000