Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2017

80. Utvecklingssamarbetskrediter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 100 000 000 euro.

Anslaget får användas till utvecklingslån som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Förklaring:Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA) till lån till exempelvis internationella utvecklingsbankers eller FN:s utvecklingsaktörers fonder med mjuka villkor.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 100 000 000