Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 19 446 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 11
Sammanlagt 11

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 19 446 000
2016 budget 19 435 000
2015 bokslut 15 567 574