Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

04. (23.01.20) Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 867 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av säkerhetsvakter och personer som direkt bistår dem

2) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministerns och de övriga ministrarnas i statsrådets kansli statssekreterare och specialmedarbetare och som hänförs till statsrådets kanslis ansvarsområde

3) till betalning av utgifter som föranleds av Europeiska rådets möten

4) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde.

Förklaring:Ersättningar som beviljas av Europeiska unionens råd för reseutgifter under momentet intäktsförs under detta moment. Inkomsterna beräknas uppgå till 350 000 euro.

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.


2017 budget 867 000
2016 budget 867 000
2015 bokslut 278 534