Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       01. Miljöministeriet
       10. Miljövård
       20. Samhällen, användning av områden och naturvård
       30. Främjande av boendet
            60. Överföring till statens bostadsfond
       40. De regionala miljöcentralerna
       50. Miljötillståndsverken
       60. Finlands miljöcentral
       70. Statens bostadsfond
       99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2017

30. Främjande av boendetPDF-versio

60. Överföring till statens bostadsfond

Motiveringen till momentet ändras så att det totala beloppet av statens ansvar enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån får i fråga om lån för fritt finansierade bostäder och bsp-lån uppgå till sammanlagt högst 1 700 000 000 euro i slutet av 2003.

Förklaring: Då privathushållen i allt större utsträckning söker sig till ägarbostäder har byggandet av ägarbostäder tagit fart och blivit en viktig sysselsättningsfaktor. Förutsättningarna för byggandet tryggas genom att den totala fullmakten för statsborgen för ägarbostadslån höjs med 100 000 000 euro. Av borgenslånen riktar sig omkring hälften till bostadsköpare eller -byggare som är 30 år eller yngre och därmed till anskaffningen av den första bostaden.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2003 tilläggsb.
2003 budget
2002 bokslut
2001 bokslut