Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
         01. Republikens president
         02. Republikens presidents kansli
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Republikens president1 4392 8752 8750
01.Arvodet till republikens president (fast anslag)1261261260
02.Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)1991991990
20.Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)1 1142 5502 5500
02.Republikens presidents kansli14 96310 60010 8542542
01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)8 1757 5007 7542543
02.Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)6006006000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)1 1882 5002 5000
(75.)Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)5 0000
Sammanlagt16 40213 47513 7292542
 Årsverken68,570,069,0