Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 083 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd i enlighet med lagen om riksdagsgrupper (979/2012) för anställning av personal som är nödvändig för gruppernas verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar.

Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget.

Förklaring:Anslaget fördelas mellan grupperna så att för varje ledamot betalas 1 575 euro per månad, utöver vilket det till varje riksdagsgrupp som bildats utifrån valresultatet i riksdagsvalet 2015 fram till slutet av valperioden betalas ett månatligt belopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter.


2017 budget 4 083 000
2016 budget 4 083 000
2015 bokslut 4 001 095