Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
              29. Mervärdesskatteutgifter
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

40. Statens revisionsverkPDF-versio

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 325 000 euro.

Förklaring:Revisionsverkets budgetförslag baserar sig på att de externa uppgifter som föreskrivs för revisionsverket i grundlagen och de övriga lagstadgade uppgifterna, nämligen övervakning av finanspolitiken och parti- och valfinansieringen, samt uppgiften att granska den verksamhet som bedrivs av myndigheten för finansiell stabilitet (lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, 1195/2014) sköts inom ramen för anslagsnivån i de riktlinjer och den ram för ekonomin och personalplaneringen som kanslikommissionen fastställt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -135
Sammanlagt -135

2017 budget 15 325 000
2016 budget 15 460 000
2015 bokslut 15 307 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 590 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i mervärdesskatteutgifterna 15
Sammanlagt 15

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 590 000
2016 budget 575 000
2015 bokslut 632 002