Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Riksdagsledamöterna21 38721 78321 639-144-1
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 38721 78321 639-144-1
10.Riksdagens kansli123 674110 873128 54217 66916
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)55 78552 38254 0341 6523
02.Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)9 1334 9376 8931 95640
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)12 75615 00015 5005003
51.Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)4 1642 790-1 374-33
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 0002 3905 3252 935123
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)42 00032 00044 00012 00038
20.Riksdagens justitieombudsman6 0516 4946 201-293-5
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)6 0516 4946 201-293-5
30.Utrikespolitiska institutet3 5843 6083 6080
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 3833 4133 398-150
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)201195210158
40.Statens revisionsverk15 93916 03515 915-120-1
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)15 30715 46015 325-135-1
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)632575590153
90.Riksdagens övriga utgifter4 0014 0834 0830
50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)4 0014 0834 0830
Sammanlagt174 637162 876179 98817 11211