Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 44 000 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

Förklaring:Enligt programmet för den grundliga renoveringen ska 43,4 miljoner euro av anslaget för 2017 användas för den grundliga renoveringen av Riksdagshuset. För efterarbeten i de övriga byggnaderna används uppskattningsvis 0,6 miljoner euro. I båda summorna ingår planeringskostnader.

Projektet för den grundliga renoveringen inleddes 2007 och slutförs 2017, och de totala kostnaderna uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 272,5 miljoner euro. De fördelas så att byggkostnaderna för lokaler ovan jord uppgår till 195,2 miljoner euro och byggkostnaderna för lokaler under jord till 77,3 miljoner euro. Från 2007 till utgången av 2015 har de realiserade utgifterna för den grundliga renoveringen uppgått till 174,4 miljoner euro.

Dessutom ingår i projektet kostnader för inventarier och utrustning, kostnader för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnader, vilka betalas under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den grundliga renoveringens framskridande enligt plan 12 000
Sammanlagt 12 000

2017 budget 44 000 000
2016 budget 32 000 000
2015 bokslut 42 000 000