Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)
   Allmän motivering
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Inrikesministeriet
         02. Utlänningsverket
              21. Utlänningsverkets omkostnader
         06. Registerförvaltningen
         07. Häradena
         75. Polisväsendet
         90. Gränsbevakningsväsendet
         97. Understöd åt kommuner
         98. Utveckling av regionerna
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
       37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. UtlänningsverketPDF-versio

21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 13 192 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 29 000 euro jämfört med det belopp på 13 221 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av överföringen av löneutgifter och andra utgifter för ett årsverke till moment 26.01.23.


2007 budget13 192 000
2006 I tilläggsb.87 000
2006 budget12 942 000
2005 bokslut13 122 000