Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Trafikverkets inkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

10. Trafikverkets inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 4 145 000 euro.

Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal.

Förklaring:Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten. Dessutom ingår i inkomsterna biljettintäkter som NTM-centralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen samt NTM-centralernas andel av FPA:s stöd för skolresor på andra stadiet och andra inkomster i samband med biljett- och betalningssystemet.

I inkomstposten ingår Seinäjoki stads finansieringsandel på 445 000 euro för projektet rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg. Det beräknas inflyta 3 700 000 euro i biljettintäkter för kollektivtrafiken.


2017 budget 4 145 000
2016 budget 136 194 000
2015 bokslut 17 733 922