Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

20. UtsökningsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 78 475 71 500 73 000
— övriga intäkter 90 - -
Intäkter sammanlagt 78 565 71 500 73 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 44 945 45 000 45 000
— andel av samkostnader 23 155 23 500 23 500
Kostnader sammanlagt 68 100 68 500 68 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 10 465 3 000 4 500
Kostnadsmotsvarighet, % 115 104 107

2017 budget 73 000 000
2016 budget 71 500 000
2015 bokslut 78 564 833