Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

10. Domstolarnas inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 46 200 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) samt lagen om köpvittnen (573/2009).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 32 406 46 200 46 000
— övriga intäkter 105 200 200
Intäkter sammanlagt 32 511 46 400 46 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 58 591 65 000 65 000
— andel av samkostnader 32 947 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 91 538 95 000 95 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -59 027 -48 600 -48 800
Kostnadsmotsvarighet, % 36 49 49

2017 budget 46 200 000
2016 budget 46 400 000
2015 bokslut 32 511 257