Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

08. AvfallsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 22 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). Lagen reformerades vid ingången av 2011, då avfallsskatten höjdes från 30 euro till 40 euro per ton avfall och skattebasen utvidgades till att förutom allmänna avstjälpningsplatser även gälla privata avstjälpningsplatser. I samband med detta fattades även beslut om att höja avfallskatten till 50 euro per ton avfall år 2013. År 2015 höjdes avfallsskatten från 50 till 55 euro och år 2016 till 70 euro per ton avfall. Avfallsskattens skattebas har minskat till under hälften sedan ändringen av skatten år 2011 och den uppskattas minska med ytterligare hälften under 2016 i och med förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatser.


2017 budget22 000 000
2016 budget25 000 000
2015 bokslut32 363 376