Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              01. Mervärdesskatt
              03. Apoteksavgifter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

03. ApoteksavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 168 200 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter enligt lagen om apoteksavgift (148/1946).

Behoven att ändra apoteksavgiftstabellen i lagen om apoteksavgift bedöms årligen. Vid bedömningen beaktas förändringarna i apotekens omsättning. Apoteksavgiftstabellen tillämpas 2017 på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2016.


2017 budget 168 200 000
2016 budget 162 100 000
2015 bokslut 164 417 019