Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av 1 028 090 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 1 028 090 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 4 429 979 000 euro år 2017. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 4 379 979 000 euro år 2017.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 4 430
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 4 380

2017 II tilläggsb. -1 028 090 000
2017 I tilläggsb. -178 078 000
2017 budget 5 586 147 000
2016 bokslut 2 473 716 053
2015 bokslut 4 405 769 398