Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
            03. Bilskatt
            05. Överlåtelseskatt
            08. Avfallsskatt
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

10. Övriga skatterPDF-versio

03. Bilskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 32 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att de belopp som influtit under början av året varit större än beräknat.


2017 II tilläggsb. 32 000 000
2017 I tilläggsb. 52 000 000
2017 budget 853 000 000
2016 bokslut 963 541 452
2015 bokslut 884 127 174

05. Överlåtelseskatt

Under momentet dras det av 50 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av den uppdaterade inkomstprognosen på basis av uppgifterna över influtna belopp år 2017. Inkomstposten har sänkts på grund av att skatteinflödet under april—augusti varit mindre än beräknat.


2017 II tilläggsb. -50 000 000
2017 budget 817 000 000
2016 bokslut 857 627 681
2015 bokslut 783 535 939

08. Avfallsskatt

Under momentet dras det av 7 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att de belopp som influtit under början av året varit mindre än beräknat.


2017 II tilläggsb. -7 000 000
2017 budget 22 000 000
2016 bokslut 20 624 302
2015 bokslut 32 363 376