Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            01. Mervärdesskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 158 000 000 euro.

Förklaring:Bedömningarna av hur det ekonomiska läget och den privata konsumtionen kommer att utvecklas har förbättrats jämfört med den tidigare prognosen.


2017 II tilläggsb. 158 000 000
2017 I tilläggsb. 186 000 000
2017 budget 17 131 000 000
2016 bokslut 17 106 964 879
2015 bokslut 16 628 487 549

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet dras det av 20 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att den influtna skatten på försäkringspremier för 2017 varit mindre än förväntat.


2017 II tilläggsb. -20 000 000
2017 budget 812 000 000
2016 bokslut 785 056 956
2015 bokslut 776 813 223