Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            02. Samfundsskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 810 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att de förskottskompletteringar för skatteåret 2016 som inflyter under 2017 och förhandsuppgifterna om debiteringen vid den slutliga beskattningen varit större än beräknat. En del av förskottskompletteringarna är av engångsnatur.


2017 II tilläggsb. 810 000 000
2017 budget 3 567 000 000
2016 bokslut 3 267 837 072
2015 bokslut 2 761 280 794

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 200 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det månatliga inflödet varit större än beräknat. Den huvudsakliga orsaken till det ökade månatliga inflödet är den effektiviserade behandlingen av arvs- och gåvoskatteposterna vid Skatteförvaltningen under 2017.


2017 II tilläggsb. 200 000 000
2017 I tilläggsb. 220 000 000
2017 budget 510 000 000
2016 bokslut 522 259 779
2015 bokslut 630 918 741