Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            02. Samfundsskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

04. Skatt på arv och gåvaPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 200 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det månatliga inflödet varit större än beräknat. Den huvudsakliga orsaken till det ökade månatliga inflödet är den effektiviserade behandlingen av arvs- och gåvoskatteposterna vid Skatteförvaltningen under 2017.


2017 II tilläggsb. 200 000 000
2017 I tilläggsb. 220 000 000
2017 budget 510 000 000
2016 bokslut 522 259 779
2015 bokslut 630 918 741