Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2015 återtas 647 333,06 euro och av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 543 434,71 euro.

Förklaring:Återtagandet av medel föranleds av att så litet av anslagen använts under 2015 och 2016. Den övervägande delen av anslagen var reserverade för den nationella styrningen av och stödfunktioner i samband med social- och hälsovårdsreformen. Reformen genomfördes i huvudsak som tjänsteuppdrag, vilket ledde till att en stor del av anslagen förblev oanvända. Finansieringen av beredningen och genomförandet av reformen i början av 2017 koncentrerades till moment 28.70.05, och moment 33.60.31 används inte längre.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Momentets rubrik har ändrats eftersom användningsändamålet och rubriken för anslaget inte längre överensstämmer efter det att finansieringen av beredning och genomförande av reformen har överförts.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 400 000
2016 bokslut 2 200 000
2015 bokslut 2 300 000