Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2017

87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapitallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och säkerhet för att användas för rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy eller det bolag som ersätter detta och som fortsätter dess verksamhet. Kapitallån kan efterskänkas till det belopp som motsvarar förlusten eller nedskrivningen, om det görs en nedskrivning av investeringarna i det bolag som ska rekapitaliseras, eller om Finnvera Abp med arbets- och näringsministeriets samtycke säljer sitt innehav i det bolag som ska rekapitaliseras med förlust, eller bolaget upplöses och upplösningen leder till förlust för Finnvera Abp. Efterskänkningen gäller också kapitallån som staten beviljat Finnvera Abp för rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy åren 2005—2016, till den som lånen ännu inte har efterskänts.

Förklaring:Finnvera Abp sålde i december 2016 med arbets- och näringsministeriets samtycke majoriteten av aktierna i Aloitusrahasto Vera Oy till Innovestor Kasvurahasto I Ky. Efter affären äger Finnvera Abp 19,99 % av aktierna i Aloitusrahasto Vera Oy.

Aktieförsäljningen ledde till förlust för Finnvera Abp och dessutom ledde värderingen av Finnvera Abp:s resterande aktier till försäljningspris till att aktierna skrevs ned. Från och med försäljningstidpunkten genomförs efterskänkningen på basis av försäljning av innehav i Aloitusrahasto Vera Oy eller det bolag som ersätter detta och som fortsätter dess verksamhet eller på basis av förluster till följd av upplösningen samt på basis av nedskrivning av innehavet.

Efter affären svarar förvaltningsbolaget för den nya huvudägaren Innovestor Rahasto I Ky för förvaltningen av fonden. Avsikten är att återbetalningstiden på kapitallånen ska vara högst 15 år.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 5 000 000
2015 bokslut 5 000 000