Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2017

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 300 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2017 får beviljas nya lån till ett belopp av högst 156 823 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.20.89. Avsikten är att anslagstillägget på 4 300 000 euro och ökningen av fullmakten på 10 000 000 euro ska användas för finansiering av pilot- och demonstrationsprojekt. Efterfrågan på Tekes företagsfinansiering har ökat med 49 % jämfört med samma tid i fjol.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 4 300 000 euro år 2017, 3 900 000 euro år 2018 och 1 800 000 euro år 2019.


2017 I tilläggsb. 4 300 000
2017 budget 139 900 000
2016 bokslut 141 613 291
2015 bokslut 132 219 373