Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2017

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en precisering av de uppskattade betalningarna enligt finansieringsbesluten.


2017 I tilläggsb. 10 000 000
2017 budget 274 500 000
2016 bokslut 335 351 786
2015 bokslut 367 194 625