Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2017

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 1 370 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 000 000 euro i överföring till moment 32.50.41 för stärkande av Tekes och Finpros internationella programsamarbete och som tillägg 630 000 euro som överföring från moment 32.01.02 till följd av en precisering av de löneutgifter och andra utgifter som överförts i budgeten för 2017.


2017 I tilläggsb. -1 370 000
2017 budget 43 523 000
2016 bokslut 38 152 000
2015 bokslut 40 572 000