Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 643 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå förbindelser för 1 910 000 euro för understöd av bredbandsprojekten.

Förklaring:Till följd av ansökningsprocessen för stöd för bredband och framskridandet av de projekt som är föremål för understödet ligger tyngdpunkten för användningen av anslaget, avvikande från den ursprungliga bedömningen, på de sista åren av projektet.

Beviljandet av tilläggsfullmakten beror på att vissa projekt kostat mindre än beräknat eller på att projekt har ställts in. Detta ändrar inte den fullmakt på 69,5 miljoner euro som beviljats för projektet.


2017 I tilläggsb. 7 643 000
2017 budget
2016 bokslut 14 296 000
2015 bokslut 18 549 000