Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så, att det anslag som överförts från 2015 och 2016 även får användas i syfte att till aktörer som innehar en programkoncession för en sådan tv-kanal som betjänar allmänintresset och som producerar nyhets- och aktualitetsprogram betala statsunderstöd i enlighet med den statsrådsförordning som ska utfärdas omfattar stöd till nyhets- och aktualitetsprogram som produceras av kanaler som betjänar allmänintresset.

Förklaring:Genom kompletteringen av motiveringen och det anslag som beviljas under moment 31.40.45 säkerställs mångfald inom nyhetsverksamheten och alternativa nyhetskällor i linjär tv som når samtliga medborgare samtidigt som man förbättrar konkurrenskraften och täckningen hos nyhets- och aktualitetsverksamheten vid de kanaler som betjänar allmänintresset och utvecklar deras verksamhetsmodeller för produktionen av medieinnehåll.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2016 bokslut 9 860 000
2015 bokslut 20 000 000